Ay: Eylül 2021

Sperm Dondurma İşlemi ve Saklama Süresi

Sperm Dondurma İşlemi ve Saklama Süresi

Sperm kalitesi erkeklerin ilerleyen yaşları, sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları ve çeşitli hastalıklar nedeniyle zaman içerisinde düşebilir.

Sperm kalitesinin azalması diğer bir deyişle sperm sayısının düşmesi, sperm hareketliliğinde azalma meydana gelmesi ya da sperm morfolojisindeki kusurlar erkek kaynaklı infertiliteye neden olabilir.

Sperm dondurma tekniği sayesinde belirli başlı durumlarda erkeklerin infertilitesi korunabilir ve spermler zarar görmeden dondurulup saklanarak ilerleyen dönemlerde sağlıklı spermler ile çocuk sahibi olma denemeleri yapılabilir.

Bu yazımda “Sperm dondurma nedir?” ve “Dondurulan spermler ne kadar saklanır?” gibi önemli soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Sperm Dondurma İşlemi Nedir?

Dünyanın farklı ülkelerinde sperm bağışı yapılacağında sıklıkla gündeme gelen sperm dondurma işlemi, sanılanın aksine yalnızca sperm bağışı için başvurulan bir yöntem değildir. Sperm dondurma çiftlerin gelecek yıllarda bebek sahibi olmak istemeleri üzerine sağlıklı spermlerinin dondurularak korunması ve saklanmasıdır.

Özellikle erkeklerin doğurganlığı olumsuz yönde etkileyen meslekler yapmaları, spesifik sağlık sorunları neticesinde uygulanması gereken tedavi süreçlerinin sperm üretimi ve kalitesi üzerine etki edeceğinin öngörüldüğü durumlarda sperm dondurma oldukça avantajlı bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Sperm Dondurma İşlemi Kimlere Önerilir?

Sperm dondurma işlemi farklı kişiler için ileri yıllarda fertilitenin korunması adına en doğru ve en çok öne çıkan tekniklerden biridir.

Sperm dondurma işlemi için uygun kabul edilen adaylar şu şekilde sıralanabilir:

  • Testis veya prostat kanseri teşhisi konulan ve tedavi gereğinde testislerin tekinin ya da ikisinin birden alınması gerektiği söylenen,
  • Orta yaş seviyesine yaklaşarak sperm kalitesindeki düşük öngörülebilen,
  • Kimyasal maddelere, enfeksiyon kapmaya, testis ısısının yükselmesine neden olabilecek mesleklerde çalışanlara,
  • Testosteron replasman tedavisine başlayacaklara,
  • İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu için sperm sayısı düşük olarak kişilere ve
  • Yardımcı üreme tekniklerine başvuran erkekler için sperm dondurma önerilebilmektedir.

Sperm dondurmak ve gelecek yıllarda çocuk sahibi olmayı henüz sperm kalitesinde sorun yokken güvence altına almak isteyen erkeklerin ve genel anlamda çiftlerin sperm dondurma nasıl yapılır? hakkında da soru işaretleri bulunmaktadır.

Sperm Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Sperm saklama öncesi kan testleri yapılarak cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı araştırılır. Dondurulacak spermin saklanmasından önceki 2-3 gün boyunca cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır.

Sperm dondurma işlemi günü geldiğinde ejakülatın mümkün olan en iyi şekilde korunabilmesi için meni örneğinin kliniklerde verilmesi tavsiye edilir. Hastalardan alınan ejakülat örnekleri spermlerin miktarı, şekli ve haraketliliği bakımından değerlendirilir.

Spermin semendeki diğer sıvılardan ve kalitesiz sperm hücrelerinden arındırılabilmesi için yıkama adı verilen özel bir işlem uygulanır. İleri dönemde gerçekleşmesi istenen gebelik için sperm kalitesine de bağlı olarak 3-6 örnek toplanır.

Dondurma için özel olarak hazırlanan spermler üzerinde kişinin kimlik numarasının ve numune verdiği tarihin yazılı olduğu küçük tüplere konulur. Spermlerin dondurulup saklanmasını sağlayan bu tüpler sıvı azotla dolu -196 derece sıcaklıktaki kriyojenik kapta saklanırlar.

Dondurulmuş Spermlerin Saklanma Süresi

Tüp bebek tedavisi kapsamında spermlerin dondurulması yaklaşık 30 yıldır başarı ile uygulanan ve günümüzde de uygulanmaya devam edilen bir yöntemdir.

Son yıllarda gelişen teknolojinin de etkisiyle başarı oranı artan sperm dondurma ve sperm saklama ileri teknolojiye sahip merkezlerde yapılmalıdır. Sperm saklama süresi normal şartlarda 5 sene olmakla birlikte bu süre Sağlık Bakanlığından alınan izin ile uzatılabilir.

Beni Instagram’da da Takip Edebilirsiniz: http://instagram.com/drtanselkaplancan

Tüp Bebek, Kısırlık ve Ürolojik Hastalıklar hakkında yazdığım diğer yazılarımı Blog sayfamdan okuyabilirsiniz.

Sperm Dondurma İşlemi ve Saklama Süresi Sperm Dondurma İşlemi ve Saklama Süresi Sperm Dondurma İşlemi ve Saklama Süresi