Azospermi ile Genetik İlişkisi

Genetik Azospermi Testi

Azospermi menide hiç spermin bulunmaması durumudur. Azospermiyi tıkanıklığa bağlı olan ya da olmayan şeklinde iki grupta incelemek mümkündür. Tıkanıklığa bağlı olarak gerçekleşen azospermi durumunda sperm kanallarının bir bölümü eksiktir. Genital enfeksiyonların oluşması da bu durumu etkiler. Bunun yanı sıra tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi durumları ise genetik bozukluklar gibi nedenlerden kaynaklanır. Aynı şekilde testislerin aşağı inmemesi de azospermeyi etkiler. Tıkanıklığa bağlı olarak gerçekleşen azospermi tedavisinde sperm kanallarının açılması için cerrahi yöntemler kullanılır. Genetik sebeplerden kaynaklanan azospermi tedavisini yaparken cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi ve mikro enjeksiyon uygulaması ön planda tutulur.

Genetik yapıdaki farklılıklara bağlı olarak azospermi meydana gelebilir. Azospermi gelecek dönemleri de etkileyen bir rahatsızlık türüdür. Genetik olarak aktarılabilen bu rahatsızlığın belli tedavi yöntemleri bulunur.

Azospermi hakkında detaylı bilgi alın

Genetik Azospermi Testi Nedir?

Azospermi, spermiogram ile tespit edilir. Ancak sadece bir sperm testi sonucuna bakmak yeterli olmaz. En az 3-4 hafta ara ile yapılan iki sperm testi ile azospermiyi tespit etmek daha doğru sonuç verir. Bu testler gerçekleştirilirken cinsellikten uzak kalmak gerekebilir.Yapılan testler sonucunda sperme rastırınmaması durumunda azospermi tanısı konulur.

Genetik azospermi testi ise Periferik Kandan Karyotip Analizi ile tespit edilir. Aynı zamanda Mikro Y Delesyon ile genetik durumları tespit etmek mümkün olur. Öyle ki bu testlerin yapılmasıyla diğer nesillerin bu hastalığı taşıma oranı bulunur.

Kandan Karyotip Analizi; alınan hücre örneğindeki kromozom sayılarını incelemektir. Bu analiz çeşidi cinsek bozukluklarda da istenir. Kromozomların incelenmesi sonucu bir bozukluğun olup olmadığı kontrol edilir. Mikro Y Delesyon; Y kromozomunu tanımlamak adına hastadan alınan kandan genetik materyali çıkarak yapılan bir uygulamadır.

Azospermi Genetik Mi?

Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi tanılarında genetik bozukluklara rastlamak mümkündür. Bu her hasta için geçerli olmasa da doğuştan olan durumlarla karşılaşılır. Azospermiyi etkileyen pek çok faktörden biri olan genetik yapı hastanın atalarından ona aktarılır. Çekinik bir genle aktarılma durumunun yanı sıra baskın gen de bulunabilir. Azosperminin genetik olması durumlarda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Uzmanlar bu hususlarda hastaları bilgilendirir.

Genetik Azospermi Tedavisi

Menide bulunmayan spermler herhangi bir döllenmenin oluşmayacağının da belirtisidir. Azospermi teşhisi konmuş olan bireyler tedavi olabilir. Bunun belli yöntemleri vardır. Öyle ki genetik azospermi sahipleri için uygulanan tedavi yöntemi ile kesin sonuç elde edilemeyebilir. Zira, genetik durum kişinin anne ve babasından ona ulaşan kalıtsal materyallerdir. Dolayısıyla yapılabilecek en iyi tedavi, gelecek nesillerin bu hastalıktan etkilenmemesini sağlamaktır. Bunun için gerekli tedavi yöntemleri uygulanır. Bunun yanı sıra genetik sebeplere bağlı olarak oluşan hormonal bozuklukları düzene sokmak mümkün olabilir.

Tüp bebek tedavisi uygulanırken bebekleri korumak esas alınır. Böylelikle genetik faktörlerden kaynaklanan azospermi oluşumu çocuk için engellenebilir.

Genetik Azospermi Olanlar Çocuk Sahibi Olabiliyor Mu?

Azospermi tanısı konulurken durumun neden kaynaklandığını bulmak gerekir. Eğer ki genetik faktörler bu tanımın konmasında rol oynuyorsa detaylı incelemeler yapılır. Bunun yanı sıra alternatif yollar denemek için çalışmalar yürütülür. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler için bu genetik yapının devam ettirilmemesi çok önemlidir.

Teknolojinin gelişmesi ve sağlık alanında daha aktif biçimde kullanılmasıyla birlikte birçok rahatsızlığı tedavi etmek mümkün olur. Ama elbette ki genetik hastalıkların sebeplerinin tam bilinmemesi tedavi yöntemlerinin kesin sonuç vermemesi anlamına gelir. Tüm bu durumlar göz önünde tutulduğunda genetik azospermiye sahip olanların çocuk sahibi olma olasılığı diğer azospermi tiplerine göre daha düşüktür.

Azospermi ve Genetik İlişkisi

Her tür rahatsızlığın oluşmasında genetik faktörler rol oynar. Genetik çeşitliliğe bağlı olarak birbirinden farklı rahatsızlıklarla karşılaşmak mümkün olur. Bu durumda bireylerin yaptıkları evlilikler sonucu genetik yollarla aktarılan rahatsızlıklar vardır.

Azospermi genetik faktörlerle nesilden nesile aktarılabilen rahatsızlık çeşitleri arasındadır. Genetik faktörleri de etkileyen pek çok nokta vardır. Genetik yollarla oluşan homeral bozuklukları düzeltmek bazen mümkün olabilmektedir. Bu durum azospermiye sahip olan bireylerin vücut yapılarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birbirinden farklı tedavi yöntemleri uygulanarak genetik faktörlerin nesillere aktarılması engellenebilir.

Öncelikle azosperminin genetik faktörlere dayalı olup olmadığı incelenir. Eğer ki testlerin sonucu pozitif çıkarsa gerekli tedavilerin uygulanmasına karar verilir. Bu rahatsızlığa sahip olan bireylerin günlük yaşamlarında rahat olabilmeleri için gerekli olan yöntemler uygulanır.

Virtual Azospermi Tanımı

Virtual azospermi, hasta için yapılan sperm testlerinin birkaçında sperm bulunmaması anlamına gelir. Bunun yanı sıra çok az miktarda bulunan spermler için de bu tabir kullanılır. Bu hususta doğru bir şekilde tespit gereklidir. Çünkü hiçbir spermin bulunmamasıyla birkaç spermin bulunması arasında fark vardır. Dolayısıyla uygulanacak tedavide de farklılıklar oluşur.

Hasta takibinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli bilgilere sahip olmak önemlidir. Uzmanlar olarak gerekli incelemelerin en iyi şekilde yapılması önem arz eder. Normal şartlarda azospermi tanısı konulan hastalar için mikro TESE işlemi gerçekleştirilirken virtual azospermi durumunda sperm hücrelerinin dondurularak tüp bebek tedavisinde kullanılması mümkündür.

Gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için uzmanlarla birlikte çalışılmalıdır. Düzenli aralıklarla sperm testinin yapılması ve elde edilen örneklerin yeterli zamanlarla incelenmesi ve tanının konulması tedaviyi mümkün kılar. Virtual azospermi tanısı konulduğunda tüp bebek tedavisinin yapılabilmesi için takip altında tutulması sonuç elde edilmesini sağlar.

Genetik İnceleme

Hastaların sağlık durumlarının kontrol edilmesi yapılacak olan tedaviyi belirler. Bunun için hastanın vücut yapısının yanı sıra testisleri ile ilgili de ilgi sahibi olmak gerekir. Bilgili üroloji dalı uzmanları tarafından incelenen hastalar en doğru tedavi yöntemleriyle iyileşebilir.

Genetik sebe3plerin yol açtığı azospermi rahatsızlığı için gerekli takipler yapılır. Her türlü incelemenin gerçekleştirilmesiyle hastanın durumu kontrol altında tutulur. Genetik sebeplerin gelecek nesillerde de problem oluşturmaması için çalışılır.

Sık Sorulan Sorular

Azosperminin ne olduğu, genetik özellikleri, kimleri etkilediği gibi birçok soru mevcuttur. Aynı zamanda tüp bebek tedavilerinde azosperminin nasıl etki yarattığı da merak edilmektedir. Azospermiden kurtulmanın bir yolunun olup olmadığına dair de pek çok soru vardır.

Azospermi birçok nedenden kaynaklanabileceği gibi genetik etmenlerden sebeple de ortaya çıkabilir. Bunun kısa sürede anlaşılabilmesi için uzmanlara danışmakta fayda vardır. Azosperminin genetik özellikleri diğer kesimlere aktarıldığında bu hep böyle devam edebilir. Ama gereken önlemler alındığı taktirde hem çocuk sahibi olmak hem de hastalığın yayılmasını önlemek kolaylaşır.

Azospermi durumunda tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Azospermi birçok farklı nedenden ötürü sağlığı etkilediği için incelemeler sonucunda tedavi yöntemi belirlenir. Azospermi de mikro TESE ve mikro enjeksiyon uygulaması yapılabilir.

Tüm tanılar uzmanlar tarafından konulur. Ozosperminin yolu açabileceği sağlık durumları, tüp bebek uygulamalarının nasıl olması gerektiği, testlerin ne sıklıkla yapılacağı gibi pek çok unsur onların kararıyla gerçekleşir. Bunlara karar verilirken de hastaların tüm sağlık durumları göz önünde bulundurulur.

Azospermi Doğuştan Mı Gelir?

Azospermi menideki spermin yokluğu ya da çok az sayıda olması anlamına geldiği için bu durumun genetik tarafı da vardır. Bu noktada her faktörü dikkate almak gerekir. Yıllardır genetik olarak gelen azosperminin altında yatan farklı nedenler varsa bunların incelenmesi gerekir. Çünkü hormonal dengesizlik mevcutsa gerekli tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Azosperminin genetik yapısı doğuştan olmasına da sebebiyet verir. Kanal tıkanıklığından meydana gelmeyenler genetik açıdan dikkat çekicidir. Bu da doğuştan meydana geldiğini gösterir. Aynı zamanda cinsel birliktelikteki enfeksiyonlar da azospermiyi etkiler.

Azospermi Durumu Geçer Mi?

Azospermi birçok nedene bağlı olarak gerçekleşen bir rahatsızlık olduğundan detaylı inceleme yapılır. Azosperminin oluşum nedenlerine göre tedavi yöntemleri uygulanarak hastaların memnuniyeti sağlanır. Azospermi genetik nedenlerden dolayı ortaya çıktığında bunu ortadan kaldırmak mümkün olmaz. Çünkü ebeveynlerden yıllarca süre gelen bir durum halini almıştır. Sadece yapılabilecek belli yöntemler vardır. Genetik nedenlerin hangi durumlara yol açabileceği göz önünde bulundurularak çeşitli tedavi yöntemleri denenir.

Azospermi Nasıl Belli Olur?

Azospermi tanısının konulabilmesi için yapılacak olan testlerden önce şöyle belirtilerin varlığı önemlidir;

  • Cinsel istekte azalma ya da olmaması
  • Penisin sertleşmesinde gecikme ya da sertleşmenin olmaması
  • Saçlarda ya da tüylerde fark edilir biçimde azalmanın meydana gelmesi
  • Testislerin çevresinde yumru oluşumu, kızarıklık, yanma, şişme hislerinin oluşması

Bu durumlardan biri ya da birkaçıyla karşılaşıldığında uzmanlarla görüşmek gerekir. Yaşanan problemlerin doğru bir biçimde aktarılması halinde gerekli olan tüm testler yapılır.

Azospermi Olup da Normal Bir Şekilde Çocuk Sahibi Olan Var Mı?

Menide hiç spermin olmaması ya da çok az miktarda olması çocuk olma durumunu büyük ölçüde etkiler. Çocuk olma durumu azosperminin ne şekilde olduğuna bağlıdır. Eğer ki menide az da olsa sperm var ise bir ihtimal normal şekilde çocuk sahibi olmak mümkündür. Ama elbette ki bu oran oldukça düşüktür. Herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmadan azaspermi ile çocuk sahibi olmak çok düşük ihtimaller üzerinde durmak anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.