Kategori: Genel

Mikro TESE Ameliyatı

Mikro TESE Ameliyatı Sonrası İyileşme

Kadınların 12 yumurtlama dönemi boyunca korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye girilmesine rağmen hamileliğin oluşmaması infertilite olarak tanımlanmaktadır. İnferilite yalnızca kadın, yalnızca erkek ya da çiftlerin her ikisinden kaynaklanabilmektedir. Erkek kaynaklı kısırlığın yaygın görünen nedenlerinden biri azospermi adı verilen, sıfır sperm olarak da bilinen durumdur.

Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi hastalarında %60’lara varan oranda sperm bulunabilmesini sağlayabilen Mikro TESE cerrahisi genel anestezi altında gerçekleştirilir. Testislerin tekinin ya de her ikisinin birden kapsamlı olarak incelendiği, sperm bulundurma ihtimali yüksek olan kısımlarından örnek alındığı operasyon sırasında toplanan dokular embriyoloji laboratuvar incelemesine gönderilir. Operasyon sırasında skrotumun orta hattında 2-3 cm boyutlarında bir kesi açılır.

Mikro Tese Ameliyatı Sonrası İyileşme Kaç Günde Gerçekleşir?

Mikro TESE iyileşme süresi son derece konforlu cerrahilerden biri olma özelliğine sahiptir. Operasyon kesisi skrotuma yapılır ve skrotum cildinin en önemli özelliği son derece hızlı iyileşmesidir. Operasyondan 3 saat sonra hastalar sıvı formda gıda tüketimine başlayabilirler.

Erken dönemde reçete edilen ağrı kesicilerin ve antibiyotiklerin kullanılması önemlidir. Antibiyotik kullanımı enfeksiyon oluşumu ihtimalini minimize etmek için önerilir. Genel olarak hastalar bir hafta on günlük süre geçtikten sonra günlük hayatlarına geri dönebilirler. Cinsel ilişki için bir süre daha beklenmesi gerekir. Tam iyileşme gerçekleşmeden cinsel ilişkiden uzak durulmalıdır.

Mikro TESE Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Azospermi Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Menide canlı ya da cansız hiç olgun sperm bulunmaması olarak tanımlanabilen azospermi; tıkanıklığa bağlı azospermi ve tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi olmak üzere iki farklı türde karşımıza çıkabilir.

Tıkanıklığa bağlı azospermi durumunda testislerde sperm üretimi mevcut olmakla birlikte spermin meniyi oluşturan diğer sıvılarla birleşmemesi ya da vücut dışarısına atılmaması söz konusudur. Azospermi tedavisi süreci hastanın sahip olduğu azospermi türü doğrultusunda değişebileceği için tedavi süreci de farklılaşabilir. Bu nedenle bu sorunun yanıtının azospermi nedenleri ve dolayısıyla türü doğrultusunda değişebilir.

Mikro TESE Yöntemi ile Sperm Nasıl Alınır?

Genel anestezi altında gerçekleştirilen Mikro TESE sırasında skrotumdan kesi yapılır. Kesi yapılan bölgeden testislerde sperm bulundurma ihtimali olan kısımlar detaylı olarak incelenir ve gerek görülen kısımlardan örnek toplanır.

Operasyonun en önemli özelliği gelişmiş bir mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Böylece testis hasarı oluşma ihtimali minimum seviyeye iner.

Mikro TESE Neden Yapılır?

Mikroskopik Testiküler Sperm Ekstraksiyonu olarak da adlandırılabilen Mikro TESE cerrahi, spermin doğrudan erkeklerin testislerinden alınmasını sağlayan gelişmiş bir prosedürdür. Operasyonun temel amacı tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi hastalarında, yardımcı üreme tekniklerinde kullanılmak üzere canlı sperm hücresinin bulunmasıdır.

Testislerden alınan dokularda canlı ve olgun sperm hücresi bulunup bulunmadığı operasyon sırasında embriyoloji laboratuvarında belirlenir. Mikro TESE sırasında çoklu sayıda sperm bulunduğu takdirde spermlerin canlılığının korunması ve yeniden operasyon gereksinimi duyulmaması için sperm dondurma gerekli olabilir.

MikroTESE sırasında sperm bulunmadıysa doku örneği patolojik incelemeye gönderilir. Elde edilen sonuç doğrultusunda operasyonun yeniden uygulanmasına karar verilebilir, bu sürece kadar hastaya ek tedaviler uygulanabilir. Operasyonun tekrarına karar verilmesi halinde ilk operasyondan sonra yaklaşık 6 aylık bir sürecin geçmesi beklenir.

Mikro TESE ameliyatı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Mikro TESE web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Erkek Kaynaklı Kısırlık

Erkek Kaynaklı Kısırlık ve Genetik Testler

En az iki farklı zaman diliminde gerçekleştirilen spermiyogram sonucunda menide canlı ya da cansız hiç olgun sperm hücresi bulunmaması azospermi olarak adlandırılır. Azospermi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen erkek kaynaklı infertilite nedenleri arasında yer alır. Bu nedenler arasında genetik nedenler de bulunmaktadır. Bu yazımda sizlere Erkek Kaynaklı Kısırlık ve Genetik Testler ile ilgili bilgiler vereceğim…

Erkeklerdeki genetik bozukluklar spermatogenez adı verilen sürece zarar verebilir. Yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda erkek kaynaklı infertilite vakalarının, %2-%8 oranında genetik bozuklukların etkisi olduğu gösterilmiştir.

Kistik fibroz gen mutasyonu, Klinefelter Sendromu, Y kromozomu mikrodelesyonları, Noonan Sendromu ve çeşitli kromozomal anomaliler erkek kaynaklı kısırlığın genetik nedenleri arasında sayılabilir.

Azospermi nedenleri belirlendiğinde genetik problemler ortaya çıktıysa hastanın kesin tedavi edilebilmesi söz konusu değildir. Bu noktada genetik problemler nedeniyle ortaya çıkabilen hormonal bozukluklara yoğunlaşılması gerekebilir.

Azospermi hastalarında genetik incelemelerin atlanmaması son derece önemlidir. Erkek kısırlığına yönelik genetik testler sayesinde kromozomlardaki veya genlerdeki değişiklikler tanımlanabilir.

Günümüzde uygulanan çok fazla genetik test bulunmakla birlikte erkek kaynaklı infertilite durumunda 3 temel testten bahsedilmesi mümkündür. Bu testler karyotip, kistik fibroz gen mutasyonu ve Y kromozomu mikrodelesyonu olarak sıralanabilir.

Karyotip Analizi

Kromozom analizi olarak da bilinir. Belirli genetik anomalileri ortaya çıkarabilir. Hastalıkları ya da genetik bozuklukları doğrulamak ya da teşhis etmek için tercih edilebilir. Aynı zamanda çiftlerin genetik veya kromozomal bozukluğu riski taşıyan bebek sahibi olma ihtimalinde gündeme gelen bir test olduğu bilinmektedir.

Azospermi ya da çok düşük sperm sayısı durumunda karyotip analizi önerilir. Karyotipleme aşılama ve tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerine başvurulmadan önce gerçekleştirilir.

Kistik Fibroz Gen Mutasyonu Testi

Erkek infertilitesine yol açabilecek kistik fibroz genlerindeki mutasyonların arandığı testtir. Doğuştan vas deferans yokluğu olan erkeklerin büyük bir kısmında kistik fibrozise yol açabilen en az bir mutasyon olduğu bilinmektedir.

Doğuştan vas deferans yokluğu bulunan ya da sperm üretim sürecinde sorun olan erkeklerin bu teste tabi tutulması önemli bir gerekliliktir. Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları doğuştan vas deferans kanalı olmayan erkeklerin, erkek çocuklarında da benzer bir durumla karşılaşılabileceği yönündedir.

Y Kromozomu Mikrodelesyon Testi

Y kromozomu sperm üretiminde önemli görevlere sahip olan genler barındırır. Y kromozomu eksikliği olan erkeklerde sperm oluşumu söz konusu olduğunda döllenme meydana gelebilir. Ancak erkek çocuk dünyaya gelmesi durumunda kısırlık ile karşılaşma ihtimali yüksek olabilmektedir.

Y kromozumu mikrodelesyonları karyotip analizi ile tespit edilemeyeceği için genellikle ICSI yöntemi öncesinde tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi hastalarında ya da sperm sayısı çok düşük olan erkeklerde Y kromozomu mikrodelesyonu teste başvurulması gerekebilir.

Youtube kanalıma abone olup konuyla ilgili diğer videolarımı da izleyebilirsiniz

Erkek Kaynaklı Kısırlık ve Genetik Testler Erkek Kaynaklı Kısırlık ve Genetik Testler Erkek Kaynaklı Kısırlık ve Genetik Testler

Azospermi nedenleri ve detayları

Azospermi Nedenleri ve Detayları

Farklı zaman dilimlerinde en az iki kere gerçekleştirilen semen analizi sonrası menisinde canlı ya da cansız hiç olgun sperm bulunmayan hastalara azospermi teşhisi konulabilir. Azopsermi erkek kaynaklı infertilitenin yaygın nedenlerinden biridir ve meydana gelme mekanizması olarak iki grupta incelenir.

Tıkanıklığa bağlı azospermi türünde erkeklerin testislerinde sperm üretimi gerçekleşiyordur ancak sperm ile meniyi oluşturan diğer sıvıların buluşmasında ya da meninin ejakülasyon sırasında vücut dışarına atılmasında bir sorun vardır. Diğer azospermi türü ise tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi olarak tanımladığımız durumdur. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi hastalarında farklı nedenlerle testislerde sperm üretimi gerçekleşmiyordur.

Azospermi nedenleri, hastalığın farklı kategorilerde incelenmesini ve dolayısıyla tedavi süreçlerinin farklılaşmasını gerektirir. Günümüzde gelişen tıbbi teknolojiler ve tedavi seçenekleri sayesinde azospermi hastalarının çocuk sahibi olma ihtimalleri son derece yükselmiştir.

Tıkanıklığa Bağlı Azospermi Nedenleri

Azospermi nedenleri, hastalığın türü doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir. Söz konusu tıkanıklığa bağlı azospermi olduğunda temel sorun testislerde üretilen spermlerin meniyi oluşturan diğer sıvılarla birleşememesi ya da birleşse dahi penis aracılığı ile vajina kanalına iletilememesidir. Tıkanıklığa bağlı azospermi nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Epididim Blokajı

Testislerde üretilen spermlerin erkek üreme sistemi boyunca taşınmasını sağlayan yapılardan olan epididim, farklı nedenlerle tıkanabilir. Bu noktada enfeksiyonların, skrotuma alınan travmaların, yaralanmaların epididim blokajında yüksek risk yarattığı ifade edilebilir. Her ne kadar, çok yaygın olmasa da genetik unsurlar ve kistik fibroz da epididim blokajına neden olarak azopsermi nedenleri gündeme gelebilir.

Vaz Deferens Cerrahisi

Vas Deferans cerrahisi, diğer bir deyişle vas deferansı devre dışı bırakan cerrahi vazektomi olarak da bilinmektedir. Spermlerin meniyi oluşturan diğer sıvılarla birleşmesini imkânsız hale getirmek için gerçekleştirilen ve erkekler için etkin bir doğum kontrol yöntemi olarak ön plana çıkan bu ameliyat azospermiye yol açar. Vazektomiye ek olarak doğuştan vas deferans yokluğu veya farklı nedenlerle tıkanıklığı da azospermiye yol açabilir.

Boşalma Kanalı Tıkanıklıkları

Enfeksiyonlar, doğumsal nedenler, travma, geçirilen cerrahiler ve daha çeşitlendirilebilen farklı unsurlar boşalma kanalı tıkanıklıklarına yol açarak testislerde üretilen spermlerin meni sıvılarıyla birleşmesini engelleyebilir.

Tıkanıklığa Bağlı Olmayan Azospermi Nedenleri

Tıkanıklığa bağlı azospermiden farklı olarak testislerde, bir nedenle sperm üretilmemesi ile karakterize tıkanıklığa bağlı olmayan azopsermi nedenleri de son derece çeşitlidir.

Y kromozomu Mikrodelesyonu

Y kromozomu sperm üretiminde görev yapan son derece önemli genler barındırır. Y kromozomu mikrodelesyonu Y kromozomunda eksik genlerin bulunması ile karakterize bir durumdur. Genetik bir bozukluktur. Y Kromozomu Mikrodelesyonu azospermi nedenleri arasında yer alır.

Karyotip Analizi

Erkeklerin fazladan X ya da Y kromozumuna sahip olmaları, tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi nedenleri arasında yer alır. Karyotip analizi ile kromozomların boyutu, sayıları ve büyüklüğü tespit edilebilir. Klinefelter sendromu kromozomlardaki anomali ile karakterize bir rahatsızlıktır. Kalıtsal değildir, testosteron replasman tedavisi başta olmak üzere çeşitli tedavi yöntemlerine başvurulmasını gerektirebilir.

Radyasyon ve Toksinler

Yapılan meslekler ya da yaşanan bölge nedeniyle bazı bireyler diğerlerinden daha fazla kimyasala ya da ağır metale maruz kalabilir. Bunlara ek olarak yaşanan hastalıklar nedeniyle alınan tedaviler de sperm üretim sürecinde sorunlara neden olabilir.

Varikosel

Testislerin içerisinde yer aldığı skrotumdaki toplar damarların varisleşme durumu olarak tanımlanabilen varikosel hastalığı, testislere kirli kan akışına neden olabilen ve tedavi edilmediği takdirde testis ısısını yükselterek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilen bir hastalık olarak tanımlanabilir. Varikosel tedavi edilmediği takdirde testosteron üretim sürecine de olumsuz etki edebilmekte erkeklerde tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi nedenleri arasında yer alabilmektedir.

İlaçlar

Reçete edildiğinde veya edilmeden kullanılan bazı ilaçların erkeklik hormonu kullanımı veya sperm üretimi üzerinde etkisi olabileceği bilinmektedir. Örneğin erkeklik hormonunun uzun süre boyunca dışarıdan alınması üretim sürecine etki edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hiç spermi olmayan ne yapmalıdır?

En az iki ayrı spermiyogram sonucunda menisinde canlı ya da cansız hiç olgun sperm hücresi bulunmaması durumu azospermi olarak adlandırılır. Azospermi teşhisi konulan hastaların tedavi süreçleri yaşlarına, beklentilerine ve azospermi nedenleri doğrultusunda şekillendirilir. Azospermi teşhisi konan hastaların öncelikle menide sıfır sperm bulunma nedenlerinin belirlenmesi gerekir, daha sonra çiftler özelinde yapılan incelemeler sonucunda da tedavi yöntemleri belirlenebilir.

Azospermi sorunu sonradan olur mu?

Evet, azosperminin sonradan oluşması mümkündür; azospermi nedenleri her zaman doğuştan olmaz. Yaşam tarzı ile ilgili seçimler, tercih edilen meslekler, varikosel hastalığının olup olmaması, travmalar, geçirilen cerrahilerin etkileri gibi değişkenler azosperminin sonradan ortaya çıkmasına neden olabilir.

Azospermi için ilaç tedavisi var mı?

Azospermi tedavisi; azospermi nedenleri ve türü doğrultusunda gerçekleştirilir. Azospermiye neden olan sağlık sorununun tedavisi için ilaç tedavisinin de etkili olması mümkündür. Günümüzde tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi söz konusu olduğunda testislerde olgun sperm bulmak için uygulanan altın standart tedavi seçeneği mikroTESE cerrahisidir.

Azospermi genetik bir sorun mudur?

Azospermi nedenleri son derecede çeşitlidir. Azospermi genetik problemler nedeniyle de kaynaklanabilen bir durum olma niteliği taşır. Y kromozomu mikrodelesyonu azosperminin genetik nedenlerine örnek olarak gösterilebilir. Azospermi teşhisi konulan erkeklerin yaklaşık %10’unda genetik sorunlar tespit edilmiştir.

Youtube kanalıma abone olabilirsiniz

Azospermi Nedenleri ve Detayları Azospermi Nedenleri ve Detayları

Sperm Hareket Azlığı Nedir?

Sperm Hareket Azlığı Nedir?

Erkek kaynaklı infertilite durumunun ardından birçok faktör olabilmektedir. Sperm kalitesinin belirlenmesi sırasında baz alınan kriterlerden olan sperm hareketliliği de erkek kısırlığının gündeme gelmesine neden olabilir.

Gebelik oluşumu için sperm hücrelerinin ideal sayıda olması, sperm morfolojisinin uygunluğu ve spermlerin ideal hızda ileri yönlü hareketliliği gibi şartların sağlanması gerekir. Sperm kalitesinin yalnızca sperm sayısına indirgenmemesi bu nedenle oldukça önemlidir. Bu yazımda sperm hareket azlığı ve sperm hareket azlığına yol açan nedenler hakkında bilgi aktaracağım. Öncelikle sperm hareketliliği yani sperm motilitesi kavramını açıklamak istiyorum.

Sperm Hareketliliği Nedir?

Sperm motilitesi olarak da adlandırılabilen sperm hareketliliği kısaca spermin yumurta hücresine doğru verimli bir şekilde hareket edebilme yetisi olarak tanımlanabilir. Spermlerin yumurta hücrelerine ulaşması ve döllenmenin gerçekleşmesi adına dişi üreme sisteminden yumurtaya doğru ilerleyebilmesi gerekir. Bu hareket ileri yönlü olmalıdır, aksi halde gebelik oluşumu için gerekli temel şart olan sperm ve yumurta hücresi birlikteliği meydana gelmez.

Spermler temel olarak 2 şekilde hareket ederler. Bu hareket mekanizmalarından biri ilerleyici diğeri ilerleyici olmayan nitelik taşır.

Non-progressif yani ilerleyici olmayan şekilde hareket eden spermler yumurtaya doğru ulaşamazlar, titreşip küçük daireler çizerler.

Gebeliğin oluşması için spermlerin sahip olmasını beklediğimiz hareket tipi ilerleyici harekettir. Kadın üreme sisteminde spermlerin ilerleyebilmesi için gerekli hız saniyede minimum 25 mikrometre olarak belirlenmiştir.

Sperm Hareket Azlığı Nedir?

Sperm hareket azlığı,  yumurta hücresiyle buluşabilecek ileri yönlü hareket edebilme yetisine sahip olan spermlerin, tüm spermlerin %32’sinden az olması durumudur.

Bu noktada bilinmesi gereken sperm hareket azlığının belirli bir ölçüye kadar normal kabul edildiği ancak tüm spermler içerisindeki oranının belirleyici olduğudur. Yapılan semen analizi sonuçlarında ideal şekilde hareket eden spermlerin oranı %32’den az olduğunda, sperm hareket azlığı gündeme gelir.

Sperm Hareket Azlığı Neden Olur?

Sperm hareket azlığı nedenleri oldukça çeşitlidir. Bazı hastalarda sperm hareket azlığına neden olabilen faktörler belirlenebilirken bazılarında belirlenemeyebilir.

 • Testis toplardamarlarında varisleşme ile karakterize varikosel hastalığının,
 • Sistemik hastalıkların,
 • Sigara kullanımının,
 • Hormon dengesindeki bozulmaların,
 • Pelvik bölgeye alınan travmaların,
 • Tekrar eden efeksiyonların,
 • İnmemiş testis gibi konjenital durumların,
 • Fiziksel ve psikolojik strese maruz kalınmasının,
 • Vitamin ve mineral eksikliklerinin ve
 • Sperm yapısındaki bozuklukların sperm hareket azlığına yol açan risk faktörleri arasında yer aldığı ifade edilebilir.

Sperm Hareket Azlığı Teşhis ve Tedavisi

Sperm hareket azlığı semen spermiyogram ile yapılabilmektedir. Farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen en az iki semen analizi ile sperm hareket azlığı teşhisi konulabilmektedir. Gerekli durumlarda kan testleri ve hormon testleri yapılarak detaylı bilgi edinilebilir. Sperm hareket azlığının değerlendirilmesi amacıyla skrotal renkli Doppler ultrasonografiye de başvurulması mümkündür.

Elde edilen veriler doğrultusunda, sperm hareket azlığına yol açan temel faktöre göre tedavi planlaması yapılabilir. Bu noktada kimi zaman cerrahiye gerek duyulabilir kimi zaman kilo verilmesi, sigaranın bırakılması, vitamin desteği alınması gibi önlemlerle sperm hareketliliği artırılabilir. Kapsamlı muayene ve test süreçlerinin ardından üroloji ve androloji uzmanları tedavi süreçlerini hasta özelinde belirlerler.

Beni İnstagram’da Takip Edebilirsiniz

Sperm Hareket Azlığı Nedir?

Sperm Kalitesini Düşüren Alışkanlıklar

Sperm Kalitesini Düşüren Alışkanlıklar

Gebelik elde edilmesi bazı çiftler için son derece kolay olsa da bazı çiftlerin gebelik elde edebilmesi için tıbbi danışmanlık ihtiyacı oluşabilir. Gebe kalmak konusunda zorluk yaşanan durumlarda hem kadın hem erkekler birtakım testlere tabi tutulurlar.

Bunlardan biri semen analizidir ve spermin kalitesini belirlemeye yardımcı olur. Ancak erkeklerin doğurganlığını etkileyen bazı yaşam tarzı faktörleri olduğu göz ardı edilmemelidir. Günlük yaşamda yapılacak bazı değişiklikler sperm sayısının ve kalitesinin artırılmasında rol oynayabilir.

Aşırı alkol tüketimi erkeklerde testosteron seviyesinin düşmesine ve sperm kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Sigara kullanımı ise kalp hastalığı, kanser ve diğer birçok hastalığa yakalanma riskini artırmanın yanı sıra erkek doğurganlığına da çeşitli şekillerde zarar verebilir.

Bu zararlar arasında; sperm sayısını düşürmek, sperm hareketliliğini azaltmak, anormal şekilli sperm üretimine neden olmak ve artan DNA fragmantasyonu sayılabilir. Ayrıca steroidler, opioidler ve uyuşturucu maddelerden kaçınılmalıdır. Steroidler, sperm üretiminden sorumlu olan hormonal sinyallere zarar verir. Opioidler ise sperm üretimini bozabilir, kalitesini düşürebilir ve miktarını azaltabilir. Uyuşturucu kullanımı da sperm sayısının azalmasına neden olabilir.

Azospermi kaderiniz değil!

Detaylı bilgi almak için buraya tıklayın

Beslenme Sperm Kalitesini Etkiler mi?

Kilo, erkek doğurganlığında önemli rol oynayan unsurlardan biridir. Zayıf ya da fazla kilolu olmak hormonlarda ve sperm kalitesinde değişikliklere yol açabilir. Dengeli diyet ve düzenli egzersiz sağlıklı kilonun korunmasını, hormon dengesini ve sperm kalitesini sağlar.

Yağsız proteinler, meyveler, sebzeler, tam tahıllılar gibi besin gruplarına yer verilmesi aynı zamanda düzenli olarak orta düzeyde fiziksel aktiviteler yapılması sperm kalitesini ve miktarını iyileştirebilir.

Tüm bunların yanı sıra elektromanyetik radyasyon ve böcek ilaçları gibi tehlikeli maddelere tekrar tekrar maruz kalmak da sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Sebze ve meyvelerde çok sık görülen pestisitli gıdalardan uzak durmak için; organik meyve ve sebze alınması ve ürünlerin tüketilmeden önce iyice yıkanması gerekir.

Elektromanyetik radyasyona maruziyeti mümkün olduğunca sınırlandırmak için cep telefonu ön cepte tutulmamalı, dizüstü bilgisayar kucağa koyulmamalı ve yiyeceklerin ısıtılması sırasında mikrodalgadan birkaç metre uzakta durulmalıdır.

Testisler spermlerin vücut sıcaklığında ya da bu sıcaklığın altında tutulması için vücudun dışında bulunurlar. Bu sıcaklığın artmasına neden olan sıcak su dahil her tür etken spermatogenez denilen ve sperm üretimi için zorunlu olan metabolik sürece etki ederek sperm kalitesini etkileyebilir.

Beni İnstagram’da Takip Edebilirsiniz

Erkek İnfertilitesi

Erkek İnfertilitesi Hakkında Sık Sorulan 4 Soru

Kadınların 12 yumurtlama dönemi boyunca korunmasız ve düzenli olarak cinsel ilişkiye girilmesine rağmen gebeliğin oluşmaması durumu infertilite olarak adlandırılır.

İnfertilite tanısı konulan çiftlerin eş zamanlı değerlendirilmesi önemlidir. İnfertilite yalnızca erkek, yalnızca kadın ya da hem kadın hem de erkek kaynaklı olabilir. Bu yazımda infertilitede erkek faktörü özelinde sık sorulan yanıtları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Erkeklerde İnfertilite Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde infertilitenin en temel belirtisi çocuk sahibi olamamaktır. Erkeklerde kısırlık nedenleri doğrultusunda farklı bir belirtiye rastlanmaması da söz konusu olabilir.

Bazı erkeklerde ise kısırlığa yol açan temel faktör çeşitli semptomlarla etkisini hissettirebilir. Erkeklerde infertilite şüphesi uyandırabilecek belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

 • Cinsel isteksizlik, ejakülasyon sorunları ve impotans gibi cinsel işlev bozuklukları
 • Testi bölgesinde kitle, testislerde ağrı veya şişkinlik,
 • Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları,
 • Koku alamama,
 • Göğüslerde büyüme (jinekomasti)
 • Yüz ve vücut bölgesi kıllarında seyrekleşme

Erkeklerde İnfertilite Sebepleri Nelerdir?

Erkeklerde infertilite kompleks özelliğe sahiptir. Birden çok unsur erkeklerin çocuk sahibi olamamasına neden olabilir. Sağlıklı bir gebelik oluşumu için erkeklerin sağlıklı spermlere sahip olmaları, spermlerin seminal sıvılarla birleşmesi ve vücut dışarısına çıkması, meni içerisinde yeterli oranda sağlıklı sperm bulunması ve bu spermlerin de ideal hız ve doğrultuda hareket etmeleri gerekir.

Tüm bu gereklilikler göz önünde bulundurulduğunda erkeklerde infertilite nedenleri farklı kategorilerde incelenebilir. Erkeklerde infertiliteye yol açabilen sağlık sorunları arasında varikosel hastalığı, ejakülasyon bozuklukları, bağışıklık sistemi bozuklukları, enfeksiyonlar, tümörler, inmemiş testis, hormon dengesizliği, spermi taşıyan kanallardaki sorunlar, kromozom bozuklukları, geçirilen operasyonlar ve cinsel birleşmeye engel olabilen cinsel işlev bozuklukları sayılabilir.

Erkek kaynaklı infertilitenin çevresel faktörler nedeniyle de gündeme gelmesi mümkündür. Testislerin sürekli yüksek ısıya maruz kalmaları; ağır metallere, kimyasallara ve yüksek düzeyde radyasyona maruz kalınması erkeklerde infertiliteye yol açabilir. Tüm bunlara ek olarak ilaç kullanımı, aşırı alkol tüketimi, sigara içiciliği ve aşırı kilo da infertiliteye yol açabilmektedir.

Bir Erkek Sonradan Kısır Olabilir mi?

Erkeklerde infertilite nedenleri doğrultusunda kısırlık doğuştan ya da sonradan meydana gelebilir. Yaşın ilerlemesi, yaşam tarzı, seçilen meslekler gibi çeşitli faktörler erkeklerde infertilite oluşumuna yol açabilir.

Bu noktada çocuk sahibi olmayan çiftlerin detaylı kontrollerden geçirilmesi, erkek özelindeki kısırlığa yol açabilecek unsurların irdelenmesi gerekir. Böylelikle hem erkeklerde kısırlık olup olmadığı teşhis edilebilir hem de çift özelinde tedavi süreci şekillendirilebilir.

Sonradan gelişen infertilite nedenleri arasında karşımıza sıklıkla sigara kullanımı çıkmaktadır. Bu nedenle “sigara erkeklerde kısırlığa neden olur mu?” sorusunun da yanıtlarının bilinmesi önemlidir.

Sigara Erkeklerde İnfertilite Nedeni Olabilir mi?

Yapılan bilimsel araştırmalar düzenli olarak tütün ve tütün ürünleri kullanımının sperm kalitesine ve sperm sayısına çok boyutlu bir etkide bulunduğunu ortaya koymaktadır. Sigaranın içeriğindeki binlerce kimyasal genel sağlığı tehdit ederken oksidatif strese yol açarak sperm DNA hasarı riskini de artırabilir.

Tüm bunlara ek olarak seminal sıvı kalitesini de etkilediği, damar sağlığına zarar vererek cinsel işlev bozukluklarına yol açabildiği ve erkek kaynaklı infertilite riskini belirgin ölçüde artırdığı bilinmektedir.

Beni İnstagram’da Takip Edebilirsiniz

Erkeklerde Dikkate Alınması Gereken Ürolojik Şikayetler

Erkeklerde Dikkate Alınması Gereken Ürolojik Şikayetler

Genellikle yaşın ilerlemesi ile birlikte görülme sıklığı artan, ancak genç yaşlarda da ortaya çıkabilen ürolojik şikayetlerin dikkate alınmasında fayda var. Ürolojik muayeneler konusunda yaşanan tedirginliğin aşılması erkeklerde hem üreme sağlığının hem de genel sağlığın korunması anlamına gelebiliyor.

Bu blog içeriğimde erkeklerin dikkate alması ve karşılaşılması halinde üroloji ve androloji uzmanlarına muayene olunması gereken ürolojik hastalıklar ve belirtileri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Erektil Disfonksiyon

Halk arasında sertleşme sorunu ya da impotans olarak bilinen erektil disfonksiyon çoğunlukla 40 yaş üzerindeki erkeklerin karşı karşıya kaldığı bir cinsel işlev bozukluğu olarak bilinmektedir.

Psikolojik ya da fizyolojik nedenlerle karşılaşılabilen bu sağlık sorunu sanılanın aksine yalnızca ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmaz. Genç erkeklerde de görülebilir ve bu durumda genel sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir.

İmpotans damar sorunları neticesinde gündeme gelebilir, nitekim yapılan araştırmalar özellikle genç erkeklerde karşılaşılan sertleşme sorununun kalp hastalıklarının belirtisi olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle bu önemli sağlık sorununun, farklı bir hastalığın öncül belirtisi olarak ortaya çıkma ihtimalinin göz ardı edilmemesi önemlidir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu

Erkeklerde idrar yolu böbrekler, mesane, üreterler ve üretradan oluşur. Zararlı bakterilerin idrar yolunun herhangi bir kısmına ulaşması bölgede enfeksiyona yol açabilir. Enfeksiyonun oluştuğu bölgeye göre erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve bu belirtilerin şiddeti değişiklik gösterebilir.

İdrar sıklığında artış, sürekli idrara sıkışma, idrar sırasında ya da sonrasında ağrı, yanma veya konforsuzluk, idrar renginde bulanıklaşma, mide bulantısı ve ateş gibi belirtilerle etkisini hissettiren idrar yolu enfeksiyonu genellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve prostat problemleri gibi risk faktörleri neticesinde oluşur. Tedavisi elzem ve önelidir.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmediği takdirde enfeksiyon böbreklere sıçrayabilir ve kronik böbrek hastalıklarına ya da böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Prostat Hastalıkları

Erkek üreme sistemindeki bir salgı bezi olan prostatta yaşın ilerlemesi ile birlikte iyi huylu bir büyüme meydana gelebilir. İlerleyen yaştaki erkeklerde sıklıkla karşılaşılan iyi huylu prostat büyümesi idrar sorunlarına neden olabilir. Bunun en temel nedeni büyüyen prostat bezinin idrar yollarını sıkıştırmasıdır.

İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri belirtileri büyük ölçüde benzerlik taşıdığı için erkeklerin ilerleyen yaşlarda ürolojik muayenelerini ihmal etmemeleri ve şikayetlerin yaşanması halinde ileri tetkiklerin yapılması önemlidir. Her ne kadar iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri ilerleyen yaştaki erkeklerde görülse de genç erkeklerde de prostat sorunları görülebilir.

Prostatit olarak adlandırılan prostat iltihabı akut ya da kronik şekilde ortaya çıkabilir. Yaşam konforunu ciddi oranda azaltan prostatit idrar sıklığında artış, idrar yaparken zorlanma, idrarda kan, skrotum ve rektum arasındaki perine bölgesinde ağrı, penis ve testislerde ağrı, ağrılı ejakülasyon, ateş ve kas ağrısı gibi çeşitli belirtilere neden olabilir.

Konular ile alakalı daha detaylı bilgiler almak için Youtube kanalımı ziyaret edebilirsiniz