Katıldığı Ulusal – Uluslararası Kongre, Kurs ve Sempozyumlar

Ulusal

 • 2. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995 , İstanbul.
 • 19.Ulusal Endokrinoloji -Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi , 28-31 Mayıs 1996 , İstanbul.
 • 14.Ulusal Türk Üroloji Kongresi , 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
 • 3.Ankara Üroonkoloji Kongresi ve Kursu, 2-4 Ekim 1997, Ankara.
 • 4.Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ,23-24 Ekim 1997, İstanbul.
 • 3. Ulusal  Endoüroloji Kongresi ,14-16 Mayıs 1998 , Edirne.
 • 14.İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kurultayı , 27-31 Mayıs 1998 , İstanbul.
 • 16. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi , 14-17 Ekim 1998, Antalya.
 • 15. Ulusal Üroloji Kongresi , 25-29 Ekim 1998 , Antalya.
 • 1. İstanbul Urolithiasis Sempozyumu , 28-29 Mayıs 1999 , İstanbul .
 • 5.Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep.
 • 17. Ulusal Üroloji Kongresi , 5-10 Ekim 2002 , Antalya.
 • 18. Ulusal Üroloji Kongresi , 02-07 Ekim 2004 , Antalya.
 • 21. Ulusal Üroloji Kongresi ,30 Ekim- 03 Kasım 2010 , İstanbul.

Uluslararası

 • The First BlackSea Diab Annual Meeting , İstanbul , October 30- November 1997.
 • 16 th International Diabetes Federation Congress, Helsinki ,1997.
 • 1.Continent Urinary Diversion Course , İstanbul ,May 1-3 1998.
 • The First European Convertion on Sexual Disorders , İstanbul ,November 04-05,2000.
 • 13th World Congress on I.V. Fertlization Ass- Reproduction& Genetics ,İstanbul, May 26-29, 2005
 • 16th ESSM 2014 joint by 12th EFS Congress , İstanbul , 29 jan-1 Feb 2014 .