SCI (-E) ve Türk Tıp Dizininde yer almayan (ulusal hakemli dergi şartlarını sağlamayan) dergilerde makaleler

  • Kadıoğlu A., Kaplancan T.: Diyabet ve Erektil Disfonksiyon : Aktüel Tıp Dergisi ,Cilt-1, Sayı:9, 632-637,1997.